AGROKOMPLEX NITRA 2018 – Veda pre poľnohospodárov

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vás pozývajú na AGROKOMPLEX NITRA 2018

zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na odborno-prezentačné podujatie

Veda pre poľnohospodárov (seminár)

ktoré sa koná dňa 16. augusta 2018 o 13.00 hod. v pavilóne C na výstavisku Agrokomplex Nitra

Pozvanka a program Agrokomplex (Veda pre poľnohosp.) 2018 (.pdf)