Doktorandské štúdium 2017/2018

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2017/2018

Témy dizertačných prác na rok 2017/2018 (školiace pracovisko ÚKE SAV)
Bližšie informácie o prijímacom konaní na rok 2017/2018

Doktorandi UKE SAV_stav k junu 2016