Doktorandské štúdium 2018/2019

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2018/2019

  • prijímacie konanie
  • témy dizertačných prác
  • doktorandi ÚKE SAV

Kompletné informácie nájdete tu