Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska

Nová monografia:

„HISTORICKÉ ŠTRUKTÚRY POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY SLOVENSKA“

Špulerová, Jana – Štefunková, Dagmar – Dobrovodská, Marta a kolektív
ISBN: 978-80-224-1570-5

Dielo prináša viacero nových vedeckých poznatkov vo sfére výskumu historických štruktúr krajiny, pričom väčšina z nich vychádza z autentického vlastného terénneho výskumu. Po úvodných teoretických východiskách a metodológii práce sa autori zaoberajú historickými štruktúrami poľnohospodárskej krajiny v rôznych kontextoch. Záverečné tri kapitoly sa venujú možným scenárom vývoja krajiny (na vybranom príklade Liptovskej Tepličky), prehľadu jestvujúcich právnych nástrojov na zachovanie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny a SWOT analýze týchto štruktúr.

Kde sa dá kúpiť?