MEEM – Monitorovanie a hodnotenie manažmentu ekosystémov

Tím pracovníkov Ústavu krajinnej ekológie SAV v zložení, Jana Špulerová, Róbert Kanka a Barbora Šatalová

participoval na AHIA (The ALTER-Net High Impact Actions) projekte konzorcia ALTER-Net ktorého cieľom bola analuýza a syntéza hlavných európskych politík majúcich vplyv na ekosystémový manažment a bol koordinovaný Dr. Kerry Waylen z The James Hutton Institute.

Hlavným výsledkom je vedecký článok podaný do časopisu STOTEN s názvom „Policy-driven monitoring & evaluation: does it support adaptive management of socio-ecological systems?“

Osporúčania/MEEM-Recommendations-Final (.pdf)