Oddelenie analýzy ekosystémov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Barančok, Peter, RNDr. , CSc.
Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
peter.barancok@savba.sk 02/20920304
Barančoková, Mária, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
maria.barancokova@savba.sk 02/20920305
Chasníková, Silvia, Mgr.
Odborná pracovníčka VŠ
silvia.chasnikova@savba.sk 02/20920325
Kalivoda, Henrik, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
henrik.kalivoda@savba.sk 02/20920319
Kanka, Róbert, RNDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
robert.kanka@savba.sk 02/20920321
Kollár, Jozef, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
j.kollar@savba.sk 02/20920324
Maňkovská, Blanka, Ing., DrSc.
Vedúca vedecká pracovníčka
bmankov@stonline.sk 0455429007
Oszlányi, Július, Ing., CSc.
Vedúci vedecký pracovník
julius.oszlanyi@savba.sk 02/20920309
Palaj, Andrej, Mgr.
Interný doktorand
andrej.palaj@savba.sk 02/20320312
Ševčíková, Helena
Odborná pracovníčka
helena.sevcikova@savba.sk 02/20920339
Vlachovičová, Miriam, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
miriam.vlachovicova@savba.sk 02/20920313