Oddelenie biodiverzity ekosystémov a krajiny

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bača, Andrej, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
andrej.baca@savba.sk 02/ 2092 0350
Bezák, Peter, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
peter.bezak@savba.sk 02/20920351
Boltižiar, Martin, prof. PhDr. RNDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
martin.boltiziar@savba.sk 037/7335738
Borovská, Jana, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
jana.borovska@savba.sk 02/20920368
Borovský, Igor, Ing.
Odborný pracovník
igor.borovsky@savba.sk 02/20920369
David, Stanislav, doc. PaedDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
stanislav.david@savba.sk 037/6943136
Gajdoš, Peter, RNDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník, vedúci pobočky Nitra
p.gajdos@savba.sk 02/20920355
Gašparovičová, Petra, Mgr.
Interná doktorandka
petra.gasparovicova@savba.sk 02/20920359
Gerhátová, Katarína, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
katarina.gerhatova@savba.sk 02/20920356
Grambličková, Silvia, Mgr.
interný doktorand
silvia.gramblickova@savba.sk 02/20920363
Halabuk, Andrej, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
andrej.halabuk@savba.sk 02/20920357
Halada, Ľuboš, RNDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
lubos.halada@savba.sk 02/20920 358
Hreško, Juraj, prof. RNDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník
nrukhres@savba.sk 037/7335738 kl. 216
Izsóff, Martin, Mgr.
Interný doktorand
martin.izsoff@savba.sk 02/20920360
Klimantová, Alexandra, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
alexandra.tothova@savba.sk 02/20320359
Lieskovský, Juraj, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
juraj.lieskovsky@savba.sk 02/20920361
Matušicová , Noémi, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
noemi.matusicova@savba.sk 02/20920362
Mojses, Matej, Ing., PhD.
Vedecký pracovník
matej.mojses@savba.sk 02/20920363
Piscová, Veronika, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
veronika.piscova@savba.sk 02/20920360
Ponecová, Zuzana, Mgr.
Odborná pracovníčka
zuzana.ponecova@savba.sk 02/20920364
Rusňák, Tomáš, Mgr.
Interný doktorand
tomas.rusnak@savba.sk