Oddelenie krajinnoekologických syntéz

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Adamčeková, Edita
Odborná pracovníčka
edita.adamcekova@savba.sk 02/20920302
Baránková, Zuzana, Ing., PhD.
Vedecká pracovníčka
zuzana.valkovcova@savba.sk 02/20920306
Behílová, Anna
Odborná pracovníčka
anna.behilova@savba.sk 02/20920307
Dobrovodská, Marta, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
marta.dobrovodska@savba.sk 02/20920310
Dubcová, Magdaléna, RNDr.
Interná doktorandka
magdalena.dubcova@savba.sk 02/20920325
Haladová, Ivana, Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
ivana.haladova@savba.sk 02/20920335
Hrnčiarová, Tatiana, prof. RNDr., CSc.
Vedúca vedecká pracovníčka
tatiana.hrnciarova@savba.sk 02/20920314
Hutárová, Daniela, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
daniela.babicova@savba.sk 02/20920303
Izakovičová, Zita, doc. RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka, riaditeľka
zita.izakovicova@savba.sk 02/20920334
Kenderessy, Pavol, Mgr., Ph.D.
Vedecký pracovník
pavol.kenderessy@savba.sk 02/20920322
Krnáčová, Zdena, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
zdena.krnacova@savba.sk 02/20920326
Laco, Ivan, Mgr.
interný doktorand
ivan.laco@savba.sk 02/20920317
Miklós, László, prof. RNDr., DrSc.
Vedúci vedecký pracovník
miklos@vsld.tuzvo.sk
Miklósová, Viktória, RNDr.
Interná doktorandka
viktoria.miklosova@savba.sk 02/20920336
Moyzeová, Milena, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
milena.moyzeova@savba.sk 02/20920315
Šatalová, Barbora, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
barbora.satalova@savba.sk 02/20920306
Špulerová, Jana, Ing., PhD.
Vedecká pracovníčka, predsedníčka Vedeckej rady
jana.spulerova@savba.sk 02/20920341
Štefunková, Dagmar, Ing., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
dagmar.stefunkova@savba.sk 02/20920342