Pozvánka na krst novej monografie „Pavúky Slovenska“

Dovoľujeme si Vás pozvať na krst vedeckej monografie autorov

Gajdoš, P., Černecká, Ľ., Franc, V., Šestáková, A.

                          „PAVÚKY SLOVENSKA“

ktorý sa uskutoční 23.7.2018 o 13.00 hod v Malom kongresovom centre VEDA

Pozvánka_krst „Pavúky Slovenska“ (.pdf)