Základné info

Gašparovičová, Petra Mgr.

Interná doktorandka
Tel.: 421 2 3229 3643
Priestorové modelovanie biotopov inváznych druhov rastlín