Základné info

Špulerová, Jana Ing., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, predsedníčka Vedeckej rady
Tel.: 02/20920341