Základné info

Maňkovská, Blanka Ing., DrSc.

Vedúca vedecká pracovníčka
Tel.: 0455429007
geochemické mapovanie pomocou bioindikácie; stanovenie koeficientu zaťaženia imisiami na vyjadrenie imisnej záťaže; charakterizovanie imisných depozičných typov na Slovensku; hodnotenie vplyvu tuhých imisií na rastlinné povrchy; kumulácia ťažkých kovov lesnou zverou a hmyzom.