Základné info

Šatalová, Barbora Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3626
krajinná ekológia, manažment krajiny, hydrická významnosť, ekosystémové služby, environmentálna výchova