Základné info

Chasníková, Silvia Mgr.

Odborná pracovníčka VŠ
Tel.: 02/20920325
Dizertačná práca: Vplyv prírodných a antropogénnych stresových faktorov na vegetáciu
intenzívne využívaných území Tatier