Prezentácia kníh – Pozvánka

VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Geografický ústav SAV

Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knižných publikácií:

Veronika Piscová a kolektív – Využívanie vysokohorskej krajiny a jeho dôsledky na zmenu prostredia
(na príklade Tatier a Nízkych Tatier)

Ján Feranec, Ján Oťahel, Monika Kopecká, Jozef Nováček, Róbert Pazúr – Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 – 2012

Podujatie sa bude konať 27. septembra 2018 o 14. hodine v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, na Štefánikovej 3 v Bratislave.

Pozvanka_prezentacia-knih_2018-09-27 (.pdf)