Medzinárodný deň detí 2018

Medzinárodný deň detí Na Palube jednorožca 2018 Sad Janka Kráľa

Organizátori: Ústav ekológie lesa SAV a Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava

Dátum a miesto: 3. 6. 2018 Sad Janka Kráľa

MDD Sad Janka Krala 2018 – Na palube jednorozca.pdf