VOĽBY DO SPRÁVNEJ RADY ÚKE SAV

Voľby do správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie Ústavu krajinnej ekológie SAV

sa uskutočnia 9.júla 2018 v Malom kongresom centre SAV (Štefánikova 3, Bratislava 814 99)

Oznamenie o konaní volieb (.pdf)

Bezak_predstavy SR

Kalivoda_predstavy SR (.pdf)

Kenderessy_predstavy SR (.pdf)

Halada_predstavy SR (.pdf)