Doktorandské štúdium 2019/2020

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2019/2020

  • prijímacie konanie
  • témy dizertačných prác
  • doktorandi ÚKE SAV

Kompletné informácie nájdete tu