Návrh budúcej poľnohospodárskej politiky EÚ neprispieva k zlepšeniu životného prostredia

Návrh budúcej poľnohospodárskej politiky EÚ neprispieva k zlepšeniu životného prostredia

Súčasný návrh reformy Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky EÚ (SPP) s najväčšou pravdepodobnosťou nezlepší ochranu životného prostredia, tvrdí tím vedcov v časopise Science:

https://science.sciencemag.org/content/365/6452/449).

Výskum bol vedený poprednými inštitúciami v Nemecku – Centrum Integrovaného Výskumu Biodiverzity (iDiv), Helmholtz Centrum pre Environmentálny Výskum (UFZ) a Univerzita v Göttingene, a podieľal sa na ňom aj Ústav krajinnej ekológie SAV. Hoci sa EÚ zaviazala k agende udržateľného rozvoja, návrh reformy SPP neodzrkadľuje túto skutočnosť. Autori poukazujú na fakt, že prebiehajúci proces reformy SPP stále umožňuje začleniť do jej výslednej verzie opatrenia, rešpektujúce  vedecké poznatky a požiadavku verejnosti riešiť zhoršovanie životného prostredia vrátane zmeny klímy.

Peer et al Science_web (PDF na stiahnutie)