Základné info

Mamedowa, Yuna Ing.

interný doktorand
Tel.: +421902104870
Charakteristika inštitucionálnych nástrojov manažmentu biosférickej rezervácie Východné Karpaty na Slovensku a na Ukrajine