Zlatý kosák 2017 pre Ústaav krajinnej ekológie SAV

Ministerka Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky udelila v rámci „AGROKOMPLEX 2017“ titul

„ZLATÝ KOSÁK“

pre Ústav krajinnej ekológie SAV za publikáciu venovanú historickým krajinným štruktúram poľnohospodárkej krajiny Slovenska.

uke-kosak-1 uke-kosak-2

ZLATY KOSAK 2017 .pdf