Books and Selected Chapters

Completed list of ILE SAS monographs (to 20.10.2016) .pdf

Completed list of ILE SAS monographs (to 20.10.2016) covers .pdf

 

landep

 

RUŽIČKA, Milan. Krajinnoekologické plánovanie – LANDEP I.

Bratislava : Združenie Biosféra, 2000. 120 s.

ISBN 8096803026, 9788096803026.

 

 

 

 

biotopy-slovenska

 

Biotopy Slovenska : príručka k mapovaniu a katalóg biotopov.

Editori Helena Ružičková, Ľuboš Halada, Ladislav Jedlička, Eva Kalivodová.

Bratislava : Stimul : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996. 192 s.

ISBN 80-967527-1

 

 

 

altlas-krajiny-sr

 

 

Atlas krajiny Slovenskej republiky = Landscape Atlas of the Slovak Republic.

Hlavná redaktorka: Tatiana Hrnčiarová.

Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR ; Banská Bystrica :

Slovenská agentúra životného prostredia, 2002. 342 s.

ISBN 80-88833-27-2.

 

 

atlas-krajiny-cr

 

HRNČIAROVÁ, Tatiana – MACKOVČIN, Peter – ZVARA, Ivan.

Atlas krajiny České republiky = Landscape Atlas of the Czech Republic.

Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 332 s.

ISBN 978-80-85116-59-5.

 

 

 

krajina-ako-geosystem

 

MIKLÓS, László – IZAKOVIČOVÁ, Zita. Krajina ako geosystém.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 1997. 153 s.

ISBN 8022405191.

 

 

 

 

 

kraninnoekologicke-podmienky-tur

 

IZAKOVIČOVÁ, Zita – MIKLÓS, László – DRDOŠ, Ján.

Krajinnoekologické  podmienky trvalo udržateľného rozvoja.

Bratislava : Veda, 1997. 183 s.

ISBN 80-224-0485-3.