29. apríla 2022

Uskutočnili sa VIII. Ekologické dni

ZBORNÍK ABSTRAKTOV NA STIAHNUTIE!!!

EKOLOGICKÉ DNI 2022 – zborník abstraktov (.pdf)

Pri príležitosti 30. výročia Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV (SEKOS) sa v dňoch 25.–26.4.2022 v Kongresovom centre SAV Smolenice uskutočnili v poradí už ôsme Ekologické dni.

Doobedie prvého dňa Ekologických dní bolo venované Valnému zhromaždeniu SEKOS. Pripomenuli sme si históriu SEKOS a diskutovali o jej budúcnosti. Počas Valného zhromaždenia boli zvolení noví členovia i funkcionári hlavného výboru SEKOS, predsedom SEKOS sa stal prof. RNDr. František Petrovič PhD. Udelené boli aj ceny mladým ekológom, ktoré získali Mgr. Pavol Purgat a Ing. Jakub Melicher.  Popoludňajší program bol venovaný prezentáciám na tému „Súčasné a nové trendy v rozvoji ekológie“. Na záver boli prezentované postery, ktoré v posterovej miestnosti ostali prístupné do druhého dňa. Program prvého dňa bol ukončený slávnostnou recepciou.

Druhý deň bol venovaný trom blokom plenárnych prezentácií na tému „Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska.“ Aj v tento deň prebiehala prezentácia posterov a následná diskusia v posterovej miestnosti, ktorá zároveň ukončila program konferencie.

O tom že podujatie bolo pre účastníkov zaujímavé svedčila aj bohatá diskusia k prezentáciám i posterom.

22. apríla 2022

ÚKE SAV na Deň Zeme 2022 opäť s tými najmenšími

Tohoročný sviatok Zeme sme oslávili so škôlkarmi z Trnavy. Pre predškolákov z materskej škôlky V jame  sme pripravili hravé podujatie zamerané na včielky. Pripravili sme im bohatý program plný zábavy a hier. Porozprávali sme im o živote a práci včielok a cez praktické ukážky priblížili ako vzniká med.

Škôlka plagát 2022 (.pdf)

 

Fotografia 1. Čo sme si dnes pripravili

Fotografia 2. Ako vzniká med

Fotografia 3. Tvorivé dielne

Fotografia 4. Vymaľuj si včielku

 

21. apríla 2022

Pavúky v prírode – prednáška ÚKE SAV pre základnú školu

Dňa 7. 4. 2022 usporiadal Ústav krajinnej ekológie pre Základnú školu s materskou školou sv. Gorazda v Nitre v súvislosti s jej zapojením do projektu „Zelená škola“ dve prednášky s názvom:

  • Pavúky a ich význam pre prírodu a pre človeka (žiaci 5. a 6. ročníka)
  • Pavúky v prírode (žiaci 1., 2. a 3. ročníka)

Kompletna informacia (v .pdf)

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 1

Foto 6

 

 

20. apríla 2022

Deň Zeme 2022 – SPOZNAJ A CHRÁŇ!

22. apríla každoročne slávime Deň Zeme. Jeho história siaha až do roku 1970.

V súčasnosti je medzinárodným sviatkom, ktorý nám pripomína dôležitosť ochrany životného prostredia na našej planéte.

Keďže chrániť môžeme to, čo poznáme, chceme pozvať žiakov základných škôl, aby spoznávali chránené druhy rastlín alebo živočíchov zo svojho okolia. Do tejto aktivity sa môžete zapojiť vypracovaním projektu o chránenej rastline alebo živočíchovi z Vášho regiónu. Viac informácií tu: Den Zeme 2022 (.pdf)

 

 

 

21. marca 2022

Svetový deň vody 2022

  

22. marca každoročne oslavujeme Svetový deň vody. Jej cieľom je upozorniť na dôležitosť čistej vody pre všetkých na Zemi a na zraniteľnosť sladkovodných zdrojov. Svetový deň iniciovalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 po Medzinárodnej konferencii o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro.

Voda ovplyvňuje všetko okolo nás, zvieratá, rastliny pôdu. Bez nej sa neobídeme. Mnohí z nás majú predstavu,  ako by mala ideálna krajina vyzerať. Mala by byť prirodzene odolná voči extrémov počasia súvisiacich s klimatickou zmenou, ale nie je… Poďte sa s nami zamyslieť nad dôležitosťou a nenahraditeľnosťou vody pre všetko živé na našej planéte!

Pri príležitosti Svetového dňa vody organizuje Global Water Partnership Slovakia v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV, v. v. i.  súťaž pre študentov stredných škôl SR o najlepšiu esej na tému Voda – nenahraditeľná podmienka života rastlín, živočíchov i človeka“.

Esej posielajte najneskôr do 22. mája 2022 na mailovú adresu: directorile@savba.sk. Do poznámky uveďte Svetový deň vody 2022. Esej má obsahovať 5000 – 7000 znakov vrátane medzier.

Tri najlepšie eseje budú odmenené poukážkou na nákup kníh v hodnote 50 €, 35 € a 20 €.

Tešíme sa na Vaše práce!!!

Den vody 2022 poster (.pdf)

Pišeme eseje – priručka pre stredné školy (.pdf)

Požiadavky eseje (.pdf)

5. marca 2022

30 rokov Slovenskej ekologickej spoločnosti

V roku 2022 si Slovenská ekologická spoločnosť (SEKOS) pripomína 30 výročie od svojho vzniku. Predstavuje spolok vedcov a odborných pracovníkov založený na podporu rozvoja ekológie. Cieľom spoločnosti je zabezpečovať  koncepčnú činnosť v  oblasti ekológie, podporovať rozvoj ekológie, rozširovať poznatky získané ekologickým výskumom, aplikovať tieto poznatky v starostlivosti o krajinu a životné prostredie človeka a ostatných živých organizmov, koordinovať spoluprácu členov pôsobiacich vo vede, na školách a v praxi, zvyšovať odbornú úroveň mladých pracovníkov, poskytovať odborné  stanoviská a konzultačné služby pre štátne a spoločenské inštitúcie.

30 rokov SEKOS (.pdf)

5. marca 2022

VIII. Ekologické dni a vedecká konferencia „Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska“

Pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenskej ekologickej spoločnosti (SEKOS) Vás v mene garantov podujatia a organizačného tímu srdečne pozývame na VIII. Ekologické dni a vedeckú konferenciu „Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska“.

Podujatie sa uskutoční 25. – 26.4.2022 na Smolenickom zámku.

Predbežný program a prihlášku na obe konferencie nájdete v priloženom cirkulári:

EKOLOGICKÉ_DNI_2022_1cirkulár (.pdf)

 

18. februára 2022

Oznámenie o voľbách do vedeckej rady ÚKE SAV v. v. i.

Oznámenie Správnej rady organizácie o konaní voľby člena Vedeckej rady Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied (ÚKE SAV v.v.i.), Štefánikova 3, 814 99 Bratislava

Kandidáti predložia svoje stručné CV a opis najvýznamnejších vedeckých a aplikačných výsledkov v oblasti  krajinnoekologického výskumu  ako dokumenty vo formáte .docx alebo .pdf  do piatka  4.3.2022 12:00 na e-mailovú adresu directorile@savba.sk

Voľba člena Vedeckej rady v.v.i. sa uskutoční  v utorok, 15.3.2022 o 10.00 hod. využitím platformy ADOODLE, link prostredníctvom ktorého sa bude hlasovať a zoznam kandidátov do Vedeckej rady ÚKE SAV v.v.i. bude zaslaný oprávneným voličom pred voľbou.

Oznamenie o volbach SR_UKE SAV v.v.i.(.pdf)

22. januára 2022

Zmena názvu ÚKE SAV po transformácii na ÚKE SAV v.v.i.

OZNÁMENIE O ZMENE NÁZVU INŠTITÚCIE A JEJ TRANSFORMÁCII NA VEREJNÚ VÝSKUMNÚ INŠTITÚCIU

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.1.2022 v súlade so zákonom č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenil Ústav krajinnej ekológie SAV právnu formu na verejnú výskumnú inštitúciu, s čím súvisí aj zmena názvu inštitúcie na Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, (skrátená forma Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.).
Zmena právnej formy a názvu inštitúcie nemá vplyv na platne uzatvorené zmluvy a ich právne vzťahy. Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. bude naďalej plniť všetky záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv.
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že štatutárny zástupca – doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., rovnako ako aj IČO a DIČ ostávajú nezmenené. V ďalšej komunikácii s našou inštitúciou prosím používajte jej nový názov.

15. novembra 2021

Seminár Voda v krajine – ÚKE SAV v.v.i. & GWP Slovakia

Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. v spolupráci s GWP Slovakia usporiadali 10.11.2021 v rámci akcie Týždňa vedy a techniky, seminár Voda v krajinena ktorom vystúpili poprední odborníci zo štátneho sektora, vedeckej obce i mimovládneho sektora.

Odborníci sa vo svojich prednáškach venovali hlavne vode, s ktorou súvisí celý náš život a jeho kvalita. Voda ovplyvňuje všetko okolo nás, prírodu, pôdu, lesy, poľnohospodárstvo i priemysel. Odborníci poukázali na to,  ako by mala ideálna krajina vyzerať, aby bola prirodzene odolná voči vodnej a veternej erózii, vysychaniu a povodniam, ktoré vznikajú vplyvom výraznejších extrémov počasia súvisiacich s klimatickou zmenou. Seminár prispel k objasneniu aktuálneho stavu životného prostredia, krajinársky a ochranárky cenného územia, Žitného ostrova.

Dúfame, že sme zlepšili vnímanie dôležitosti vody v krajine v povedomí mladej generácie  a zároveň sme informovali odbornú ale aj širokú verejnosť o poznatkoch vedcov a ochranárov. O tom svedčila aj veľmi rozvinutá odborná diskusia.

Ďakujeme pekne odborníkom za skvelé prednášky, výbornú priateľskú atmosféru. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

RNDr. Viktória Miklósová, PhD.

Report zo seminára (.pdf)