Konferencia VIII. Ekologické dni

6Pri príležitosti 30. výročia Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV (SEKOS) sa v dňoch 25.–26.4.2022 v Kongresovom centre SAV Smolenice uskutočnili v poradí už ôsme Ekologické dni.

Doobedie prvého dňa Ekologických dní bolo venované Valnému zhromaždeniu SEKOS. Pripomenuli sme si históriu SEKOS a diskutovali o jej budúcnosti. Počas Valného zhromaždenia boli zvolení noví členovia i funkcionári hlavného výboru SEKOS, predsedom SEKOS sa stal prof. RNDr. František Petrovič PhD. Udelené boli aj ceny mladým ekológom, ktoré získali Mgr. Pavol Purgat a Ing. Jakub Melicher.  Popoludňajší program bol venovaný prezentáciám na tému „Súčasné a nové trendy v rozvoji ekológie“. Na záver boli prezentované postery, ktoré v posterovej miestnosti ostali prístupné do druhého dňa. Program prvého dňa bol ukončený slávnostnou recepciou.

Druhý deň bol venovaný trom blokom plenárnych prezentácií na tému „Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska.“ Aj v tento deň prebiehala prezentácia posterov a následná diskusia v posterovej miestnosti, ktorá zároveň ukončila program konferencie.

O tom že podujatie bolo pre účastníkov zaujímavé svedčila aj bohatá diskusia k prezentáciám i posterom.

EKOLOGICKÉ DNI 2022 – zborník abstraktov (.pdf)