Zoznam pracovníkov

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Barančok, Peter, RNDr. , CSc.
Samostatný vedecký pracovník
peter.barancok@savba.sk421 2 3229 3601
Barančoková, Mária, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
maria.barancokova@savba.sk421 2 3229 3602
Baránková, Zuzana, Ing., PhD.
Vedecká pracovníčka
zuzana.barankova@savba.sk421 2 3229 3626
Bezák, Peter, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
peter.bezak@savba.sk421 2 3229 3632
Bezáková, Magdaléna, RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
magdalena.bezakova@savba.sk02/ 3229 3632
Bohunická, Tatiana
Odborná pracovníčka
tatiana.bohunicka@savba.sk421 2 3229 3625
Boltižiar, Martin, prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
martin.boltiziar@savba.sk421 2 3229 3633
Borovská, Jana, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
jana.borovska@savba.sk421 2232293634
Borovský, Igor, Ing.
Odborný pracovník
igor.borovsky@savba.sk421 2 3229 3635
Černecký, Ján, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
jan.cernecky@savba.sk0903/298345
David, Stanislav, doc. PaedDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
stanislav.david@savba.sk+421908 205292
Dobrovodská, Marta, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
marta.dobrovodska@savba.sk421 2 3229 3604
Gajdoš, Peter, RNDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník, vedúci pobočky Nitra
p.gajdos@savba.sk421 2 3229 3638
Gašparovičová, Petra, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
petra.gasparovicova@savba.sk
Gduľová, Dominika, Mgr.
Interná doktorandka
dominika.gdulova@savba.sk+421 23229 3637
Gemmelová, Lucia, Mgr.
Interná doktorandka
lucia.gemmelova@savba.sk02/3229 3642
Gerhátová, Katarína, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
katarina.gerhatova@savba.sk421 2 3229 3639
Gusejnov, Simona, Mgr.
Interná doktorandka
simona.gusejnov@savba.sk
Halabuk, Andrej, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
andrej.halabuk@savba.sk421 2 3229 3640
Halada, Ľuboš, RNDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník, riaditeľ
lubos.halada@savba.sk02/3229 3641
Hilbert, Hubert, RNDr., PhD.
Vedecký pracovník
hubert.hilbert@savba.sk
Hladká, Alexandra, Mgr.
Interná doktorandka
alexandra.hladka@savba.sk
Hurajtová, Natália , Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
n.hurajtova@savba.sk421 2 3229 3643
Hutárová, Daniela, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
daniela.hutarova@savba.sk421 2 3229 3606
Izakovičová, Zita, prof. RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
zita.izakovicova@savba.sk421 2 3229 3607
Kalivoda, Henrik, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľa
henrik.kalivoda@savba.sk02 3229 3608
Kanka, Róbert, RNDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
robert.kanka@savba.sk421 2 3229 3610
Kenderessy, Pavol, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
pavol.kenderessy@savba.sk421 2 3229 3611
Kocmanová, Alexandra , Mgr.
Odborná pracovníčka - knihovníčka
kniha-uke@savba.sk421 2 3229 3612
Kollár, Jozef, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
j.kollar@savba.sk421 2 3229 3613
Košánová, Svetlana, Ing.
Interná doktorandka
svetlana.kosanova@savba.sk02/32293647
Košša, Jakub , Mgr.
Interný doktorand
jakub.kossa@savba.sk0940502321
Kozelová, Ivana, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
ivana.kozelova@savba.sk421 2 3229 3615
Krnáčová, Zdena, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
zdena.krnacova@savba.sk421 2 3229 3616
Kubáčková, Andrea, Mgr.
Odborná pracovníčka
andrea.kubackova@savba.sk421 2 3229 3624
Kubáčková, Lujza , Mgr.
Interná doktorandka
lujza.kubackova@savba.sk421232293609
Kubicová, Zuzana, Ing.
Vedúca ekonomicko-technického úseku
zuzana.kubicova@savba.sk421 2 3229 3617
Lagovský, Vladimír
vladimir.lagovsky@savba.sk044/5295273
Lieskovský, Juraj, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník, predseda Vedeckej rady
juraj.lieskovsky@savba.sk421 2 3229 3646
Lucová, Miloslava, Ing.
Odborná pracovníčka
miloslava.lucova@savba.sk421 2 3229 3625
Matušicová , Noémi, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
noemi.matusicova@savba.sk421 2 3229 3634
Mazáňová, Zdenka
Upratovačka
Melicher, Jakub, Ing.
Interný doktorand
jakub.melicher@savba.sk02/3229 3605
Merganičová, Katarína, Dr.nat.techn. Ing.
Vedecká pracovníčka
katarina.merganicova@savba.sk
Miklós, László, Dr.h.c. Prof. RNDr., DrSc.
Vedúci vedecký pracovník
laszlo.miklos@savba.sk+421 918 648 170
Miklósová, Viktória, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
viktoria.miklosova@savba.sk421 2 3229 3619
Mojses, Matej, Ing., PhD.
Vedecký pracovník
matej.mojses@savba.sk421 2 3229 3647
Moyzeová, Milena, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
milena.moyzeova@savba.sk421 2 3229 3620
Orbánová, Eva
Odborná pracovníčka-redakčná tajomníčka
eva.orbanova@savba.sk421 2 3229 3621
Palaj, Andrej, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
andrej.palaj@savba.sk421 2 3229 3623
Piscová, Veronika, Mgr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
veronika.piscova@savba.sk421 2 3229 3648
Ponecová, Zuzana, Mgr.
Odborná pracovníčka
zuzana.ponecova@savba.sk421 2 3229 3649
Purgat, Pavol, Mgr. , PhD.
Vedecký pracovník
pavol.purgat@savba.sk421 2 3229 3648
Raniak, Andrej, Ing. , PhD.
Vedecký pracovník
andrej.raniak@savba.sk+421902067832
Rusňák, Tomáš, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
tomas.rusnak@savba.sk421 2 3229 3646
Schlimbachová, Eva, Mgr.
Interná doktorandka
eva.schlimbachova@savba.sk
Šancová, Olivia
Odborná pracovníčka
olivia.sancova@savba.sk421 2 3229 3625
Ševčíková, Helena
Odborná pracovníčka
helena.sevcikova@savba.sk421 2 3229 3627
Šíblová, Zuzana, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
zuzana.siblova@savba.sk02/ 3229 3605
Špulerová, Jana, Ing., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
jana.spulerova@savba.sk421 2 3229 3628
Štefunková, Dagmar, Ing., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
dagmar.stefunkova@savba.sk421 2 3229 3629
Švančarová, Oľga
Vlachovičová, Miriam, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
miriam.vlachovicova@savba.sk421 2 3229 3630