Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Adamčeková, Edita

Odborná pracovníčka
edita.adamcekova@savba.sk 421 2 3229 3600
Barančok, Peter, RNDr. , CSc.

Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
peter.barancok@savba.sk 421 2 3229 3601
Barančoková, Mária, RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
maria.barancokova@savba.sk 421 2 3229 3602
Baránková, Zuzana, Ing., PhD.

Vedecká pracovníčka
zuzana.barankova@savba.sk 421 2 3229 3626
Bezák, Peter, Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
peter.bezak@savba.sk 421 2 3229 3632
Bezáková, Magdaléna, RNDr., PhD.

vedecký pracovník
magdalena.bezakova@savba.sk 02/ 3229 3632
Bohunická, Tatiana

Odborná pracovníčka
tatiana.bohunicka@savba.sk 421 2 3229 3625
Boltižiar, Martin, prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
martin.boltiziar@savba.sk 421 2 3229 3633
Borovská, Jana, RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
jana.borovska@savba.sk 421 2232293634
Borovský, Igor, Ing.

Odborný pracovník
igor.borovsky@savba.sk 421 2 3229 3635
Černecký, Ján, Mgr., PhD.

výskumný pracovník
jan.cernecky@savba.sk 0903/298345
David, Stanislav, doc. PaedDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
stanislav.david@savba.sk +421908 205292
Dobrovodská, Marta, RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
marta.dobrovodska@savba.sk 421 2 3229 3604
Ďuricová, Helena

Fašanga, Ján, Bc.

odborný pracovník
jan.fasanga@savba.sk 02/3229 3642
Gajdoš, Peter, RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník, vedúci pobočky Nitra
p.gajdos@savba.sk 421 2 3229 3638
Gašparovičová, Petra, Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
petra.gasparovicova@savba.sk
Gduľová, Dominika, Mgr.

interný doktorand
dominika.gdulova@savba.sk +421 23229 3637
Gemmelová, Lucia, Mgr.

interná doktorandka
lucia.gemmelova@savba.sk 02/3229 3642
Gerhátová, Katarína, Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
katarina.gerhatova@savba.sk 421 2 3229 3639
Gusejnov, Simona, Mgr.

interný doktorand
simona.gusejnov@savba.sk
Halabuk, Andrej, Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
andrej.halabuk@savba.sk 421 2 3229 3640
Halada, Ľuboš, RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
lubos.halada@savba.sk 02/3229 3641
Hilbert, Hubert, RNDr., PhD.

vedecký pracovník
hubert.hilbert@savba.sk
Hladká, Alexandra, Mgr.

interná doktorandka
alexandra.hladka@savba.sk
Hurajtová, Natália , Mgr.

interný doktorand
n.hurajtova@savba.sk 421 2 3229 3643
Hutárová, Daniela, Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
daniela.hutarova@savba.sk 421 2 3229 3606
Izakovičová, Zita, doc. RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, riaditeľka
zita.izakovicova@savba.sk 421 2 3229 3607
Kalivoda, Henrik, Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
henrik.kalivoda@savba.sk 02 3229 3608
Kalužáková, Eva

Kanka, Róbert, RNDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
robert.kanka@savba.sk 421 2 3229 3610
Kenderessy, Pavol, Mgr., PhD.

Vedecký pracovník
pavol.kenderessy@savba.sk 421 2 3229 3611
Kocmanová, Alexandra , Mgr.

Odborná pracovníčka – knnihovníčka
kniha-uke@savba.sk 421 2 3229 3612
Kollár, Jozef, Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
j.kollar@savba.sk 421 2 3229 3613
Košánová, Svetlana, Ing.

interný doktorand
svetlana.kosanova@savba.sk 02/32293647
Košša, Jakub , Mgr.

interný doktorand
jakub.kossa@savba.sk 0940502321
Kozelová, Ivana, Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
ivana.kozelova@savba.sk 421 2 3229 3615
Krajčovičová, Cecília

Krnáčová, Zdena, RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
zdena.krnacova@savba.sk 421 2 3229 3616
Kubáčková, Andrea, Mgr.

Odborná pracovníčka
andrea.kubackova@savba.sk 421 2 3229 3624
Kubicová, Zuzana, Ing.

Vedúca ekonomicko-technického úseku
zuzana.kubicova@savba.sk 421 2 3229 3617
Laco, Ivan, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
ivan.laco@savba.sk 421 2 3229 3618
Lagovský, Vladimír

vladimir.lagovsky@savba.sk 044/5295273
Lieskovská, Dana, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
dana.lieskovska@savba.sk
Lieskovský, Juraj, Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
juraj.lieskovsky@savba.sk 421 2 3229 3646
Lucová, Miloslava, Ing.

Odborná pracovníčka
miloslava.lucova@savba.sk 421 2 3229 3625
Matušicová , Noémi, RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
noemi.matusicova@savba.sk 421 2 3229 3634
Mazáňová, Zdenka

upratovačka
Melicher, Jakub, Ing.

interný doktorand
jakub.melicher@savba.sk 02/3229 3605
Merganičová, Katarína, Dr.nat.techn. Ing., PhD.

vedecký pracovník
katarina.merganicova@savba.sk
Miklós, László, Dr.h.c. Prof. RNDr., DrSc.

Vedúci vedecký pracovník
laszlo.miklos@savba.sk +421 918 648 170
Miklósová, Viktória, RNDr., PhD.

vedecký pracovník
viktoria.miklosova@savba.sk 421 2 3229 3619
Mojses, Matej, Ing., PhD.

Vedecký pracovník
matej.mojses@savba.sk 421 2 3229 3647
Moyzeová, Milena, RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
milena.moyzeova@savba.sk 421 2 3229 3620
Orbánová, Eva

Odborná pracovníčka-redakčná tajomníčka
eva.orbanova@savba.sk 421 2 3229 3621
Palaj, Andrej, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
andrej.palaj@savba.sk 421 2 3229 3623
Piscová, Veronika, Mgr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
veronika.piscova@savba.sk 421 2 3229 3648
Ponecová, Zuzana, Mgr.

Odborná pracovníčka
zuzana.ponecova@savba.sk 421 2 3229 3649
Purgat, Pavol, Mgr. , PhD.

vedecký pracovník
pavol.purgat@savba.sk 421 2 3229 3648
Raniak, Andrej, Ing. , PhD.

odborný pracovník
andrej.raniak@savba.sk +421902067832
Rusňák, Tomáš, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
tomas.rusnak@savba.sk 421 2 3229 3646
Sklenar, Pavel

Šancová, Olivia

Odborná pracovníčka
olivia.sancova@savba.sk 421 2 3229 3625
Ševčíková, Helena

Odborná pracovníčka
helena.sevcikova@savba.sk 421 2 3229 3627
Šíblová, Zuzana , Mgr.

interný doktorand
zuzana.siblova@savba.sk 02/ 3229 3605
Špulerová, Jana, Ing., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
jana.spulerova@savba.sk 421 2 3229 3628
Štefunková, Dagmar, Ing., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
dagmar.stefunkova@savba.sk 421 2 3229 3629
Vlachovičová, Miriam, Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
miriam.vlachovicova@savba.sk 421 2 3229 3630