Základné info

Purgat, Pavol Mgr. , PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 421 2 3229 3648
Zhodnotenie biodiverzity a stratégia jej ochrany vo vysoko hodnotných územiach v človekom vytvorenej a využívanej krajine na príklade pavúčej modelovej skupiny