Základné info

Purgat, Pavol Mgr.

interný doktorand
Tel.: 421 2 3229 3648
Zhodnotenie biodiverzity a stratégia jej ochrany vo vysoko hodnotných územiach v človekom vytvorenej a využívanej krajine na príklade pavúčej modelovej skupiny