GDPR UKE SAV v.v.i.

V zmysle zákona č. 18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ je kontakt na  zodpovednú osobu:  gdpr.ukesav@savba.sk.

Informácia o spracovaní osobných údajov .pdf

GDPR ÚKE SAV v.v.i. .pdf