Zamestnanecká rada

Členovia Zamestnaneckej rady ÚKE SAV v.v.i.:

RNDr. Milena Moyzeová, PhD.

Mgr. Alexandra Kocmanová

Mgr. Zuzana Ponecová

Mgr. Katarína Gerhátová, PhD.