Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu krajinnej ekológie SAV v.v.i. je poradný orgán organizácie, najmä v odbornej oblasti. Riadi sa štatútom Vedeckej rady ÚKE SAV v.v.i,

Predseda vedeckej rady: Kanka, Róbert, RNDr., PhD.

Členovia vedeckej rady:

Špulerová, Jana, Ing., PhD.

Kenderessy, Pavol, Mgr., Ph.D.

Lieskovský, Juraj, Mgr., PhD.

Externí členovia vedeckej rady: František Petrovič, Prof. RNDr. PhD. (Dekanát Fakulty prírodných vied (FPV)

Eva Pauditšová, RNDr., PhD. (Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Dušan Kočický, Mgr., PhD. (ESPRIT s.r.o.)