Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu krajinnej ekológie SAV je poradný orgán organizácie, najmä v odbornej oblasti. Riadi sa štatútom ÚKE SAV, ktorý schvaľuje akademická obec ÚKE SAV.

Predseda vedeckej rady: Kanka, Róbert, RNDr., PhD.

Členovia vedeckej rady: Bezák, Peter, Mgr., PhD.

Špulerová, Jana, Ing., PhD.

Kenderessy, Pavol, Mgr., Ph.D.

Lieskovský, Juraj, Mgr., PhD.

Externí členovia vedeckej rady: František Petrovič, Prof. RNDr. PhD. (Dekanát Fakulty prírodných vied (FPV)

Eva Pauditšová, RNDr., PhD. (Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)