Medzinárodné krajinno-ekologické sympóziá

Medzinárodné sympóziá  orientované na krajinno-ekologický výskum
organizované Slovenskou akadémiou vied od roku 1967
17. Medzinárodné sympózium – Krajina a krajinná ekológia
27.-29. máj 2015, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
(Ústav krajinnej ekológie SAV, Fakulta prírodných vied SPU v Nitre – Katedra ekológie a environmentálnych vied, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV)
128 účastníkov z 21 krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, India, Litva, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, USA, Ukrajina a Veľká Británia.
16. Medzinárodné sympózium – Krajinná ekológia: Od teórie k praxi
24.-27. september 2012, Kongresové centrum SAV Smolenice
(Ústav krajinnej ekológie SAV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Landscape Europe, Slovenská asociácia pre krajinnnú ekológiu, Európska akadémia vied a umení)
58 účastníkov z 10 krajín: Rakúsko, Bosna and Herzegovina, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Holandsko.
15. Medzinárodné sympózium – KRAJINA – Teória a prax
29. september – 2. október 2009, Bratislava
(Ústav krajinnej ekológie SAV, Medzinárodná asociácia pre krajinnú ekológiu IALE-SK, Katedra krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)
106 účastníkov z 9 krajín: Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Japonsko, Poľsko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko a Slovenská  republika.
14. Medzinárodné sympózium – Implementácia krajinnej ekológie v nových a meniacich sa podmienkach
4.–7. október 2006, Stará Lesná, Vysoké Tatry
(Ústav krajinnej ekológie SAV, Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu IALE-SK a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
128 účastníkov z 11 krajín: Rakúsko,Česká  republika, Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Slovensko a Turecko .
13. Medzinárodné sympózium – Krajinná ekológia – medzinárodný integrujúci nástroj v  environmentálnej problemetike
30. september  – 3. október 2003, Mojmírovce
(Ústav krajinnej ekológie SAV, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky; Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Rakúsky inštitút pre východnú a juho-východnú Európu – pobočka Bratislava a i.)
110 účastníkov z 10 krajín: Rakúsko, Bielorusko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Japonsko, Lotyšsko, Poľsko, Rusko a Slovensko.
12. Medzinárodné sympózium – Chránené územia a krajinno-ekologický výskum
7.–11. november 2000, Stará Lesná – Vysoké Tatry
(Ústav krajinnej ekológie SAV, Univerzita Komenského v Bratislave; Rakúsky inštitút pre výchonú a juho-východnú Európu, Katedra v Bratislave; Slovenský výbor pre UNESCO Program Človek a biosféra)
75 účastníkov z 8 krajín: Rakúsko, Česká republika, Veľká Británia, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rusko a Slovensko.
11. Medzinárodné sympózium – Systémové prístupy vo výskume krajiny
12.–16. november 1997, Nitra
(Ústav krajinnej ekológie SAV, Univerzita Komenského v Bratislave, Rakúsky inštitút pre východnú a juhovýchodnú Európu – pobočka Bratislava; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
70 účastníkov z 11 krajín: Rakúsko, Bielorusko, Belgicko, Čína, Česká republika, Nemecko, Japonsko, Poľsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina.
10. Medzinárodné sympózium – Súčasný stav a nové trendy v krajinnej ekológii
21.–24. november 1994, Smolenice
(Ústav krajinnej ekológie SAV)
92 účastnkov z 13 krajín: Rakúsko, Bielorusko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Fínsko, Veľká Británia, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Rusko, Slovensko a Venezuela.
9. Medzinárodné sympózium – Teória a prax v krajinnej ekológii
14.–19. október 1991, Dudince
(Ústav krajinnej ekológie SAV; Kancelária IALE pre východoeurópsky región; Komisia pre životné prostredie Slovenskej republiky)
70 účastníkov z 9 krajín: Rakúsko, Fínsko, Nemecká spolková republika, Nemecká demokratická republika, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Venezuela a Československo.
8. Medzinárodné sympózium – Priestorové a funkčné vzťahy v krajinnej ekológii
3.–7. október 1988, Zemplínska Šírava
(Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV, Kancelária IALE pre východoeurópsky región)
148 účastníkov z 18 krajín: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Kanada, Čína, Československo, Dánsko, Nemecká spolková republika, Fínsko, Nemecká demokratická republika, Veľká Británia, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Sovietsky zväz a USA.
7. Medzinárodné sympózium – Aktuálne problémy krajinno-ekologického výskumu a plánovania
21.–26. október 1985, Pezinok
(Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV, Kancelária IALE pre východoeurópsky región)
135 účastníkov z 13 krajín: Bulharsko, Československo, Fínsko, Nemecká spolková republika, Nemecká demokratická republika, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Thajsko, Sovietsky zväz, Švédsko a Juhoslávia.
6. Medzinárodné sympózium – Ekosystémový prístup k (poľnohospodárskej) krajine
    Založenie IALE  – 29. október 1982
25.–30. október 1982, Piešťany
(Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV)
122 účastníkov zo 16 krajín: Rakúsko, Bulharsko, Kanada, Československo, Dánsko, Francúzsko, Nemecká spolková republika, Nemecká demokratická republika, Maďarsko, Holandsko, Nigéria, Poľsko, Portugalsko, Svietsky zväz, Thajsko a USA.
5. Medzinárodné sympózium – Ekologická stabilita, odolnosť, diverzita, potenciál, produktivita a rovnováha v krajine
19.–23. november 1979, Stará Lesná, Vysoké Tatry
(Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV)
114 účastníkov zo 17 krajín: Rakúsko, Bulharsko, Kanada, Československo, Kuba, Dánsko, Nemecká spolková republika, Nemecká demokratická republika, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Sovietsky zväz, Thajsko, USA a Juhoslávia.
4. Medzinárodné sympózium – Ekologické údaje pre optimálne využívanie krajiny
22.–26. november 1976, Smolenice
(Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV)
62 účastníkov z 9 krajín: Belgicko, Bulharsko, Československo, Francúzsko, Nemecká spolková republika, Nemecká demokratická republika, Maďarsko, Holandsko a Sovietsky zväz.
3. Medzinárodné sympózium – Obsah a cieľ komplexného krajinno-ekologického výskumu
28. november  – 1. december 1973, Smolenice
(Ústav biológie krajiny SAV)
86 účastníkov zo 14 krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Československo, Francúzsko, Nemecká spolková republika, Nemecká demokratická republika, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Sovietsky zväz a Juhoslávia.
2. Medzinárodné sympózium – Aplikácia krajinnej ekológie v praxi
21.–24. september 1970, Smolenice
(Ústav biológie krajiny SAV)
86 účastníkov z 11 krajín: Belgicko, Bulharsko, Československo, Francúzsko, Nemecká spolková republika, Nemecká demokratická republika, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Sovietsky zväz a Švédsko.
1. Medzinárodné sympózium  – Teoretické problémy biologického výskumu krajiny
 4.–9. september 1967, Bratislava a Východná (Vysoké Tatry)
(Ústav biológie krajiny SAV)
42 účastníkov zo 6 krajín: Československo, Francúzsko, Nemecká spolková republika, Nemecká demokratická republika, Maďarsko a Poľsko.