Oddelenie biodiverzity ekosystémov a krajiny

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Bezák, Peter, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
peter.bezak@savba.sk421 2 3229 3632
Boltižiar, Martin, prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
martin.boltiziar@savba.sk421 2 3229 3633
Borovská, Jana, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
jana.borovska@savba.sk421 2232293634
Borovský, Igor, Ing.
Odborný pracovník
igor.borovsky@savba.sk421 2 3229 3635
Černecký, Ján, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
jan.cernecky@savba.sk0903/298345
David, Stanislav, doc. PaedDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
stanislav.david@savba.sk+421908 205292
Gašparovičová, Petra, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
petra.gasparovicova@savba.sk
Gduľová, Dominika, Mgr.
Interná doktorandka
dominika.gdulova@savba.sk+421 23229 3637
Gemmelová, Lucia, Mgr.
Interná doktorandka
lucia.gemmelova@savba.sk02/3229 3642
Gerhátová, Katarína, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
katarina.gerhatova@savba.sk421 2 3229 3639
Halabuk, Andrej, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
andrej.halabuk@savba.sk421 2 3229 3640
Halada, Ľuboš, RNDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník, riaditeľ
lubos.halada@savba.sk02/3229 3641
Hilbert, Hubert, RNDr., PhD.
Vedecký pracovník
hubert.hilbert@savba.sk
Hurajtová, Natália , Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
n.hurajtova@savba.sk421 2 3229 3643
Košánová, Svetlana, Ing.
Interná doktorandka
svetlana.kosanova@savba.sk02/32293647
Košša, Jakub , Mgr.
Interný doktorand
jakub.kossa@savba.sk0940502321
Lieskovský, Juraj, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník, predseda Vedeckej rady
juraj.lieskovsky@savba.sk421 2 3229 3646
Matušicová , Noémi, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
noemi.matusicova@savba.sk421 2 3229 3634
Mazáňová, Zdenka
Upratovačka
Merganičová, Katarína, Dr.nat.techn. Ing.
Vedecká pracovníčka
katarina.merganicova@savba.sk
Mojses, Matej, Ing., PhD.
Vedecký pracovník
matej.mojses@savba.sk421 2 3229 3647
Piscová, Veronika, Mgr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
veronika.piscova@savba.sk421 2 3229 3648
Ponecová, Zuzana, Mgr.
Odborná pracovníčka
zuzana.ponecova@savba.sk421 2 3229 3649
Purgat, Pavol, Mgr. , PhD.
Vedecký pracovník
pavol.purgat@savba.sk421 2 3229 3648
Rusňák, Tomáš, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
tomas.rusnak@savba.sk421 2 3229 3646
Schlimbachová, Eva, Mgr.
Interná doktorandka
eva.schlimbachova@savba.sk