Oddelenie biodiverzity ekosystémov a krajiny

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bezák, Peter, Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
peter.bezak@savba.sk 421 2 3229 3632
Bezáková, Magdaléna, RNDr., PhD.

vedecký pracovník
magdalena.bezakova@savba.sk 02/ 3229 3632
Boltižiar, Martin, prof. PhDr. RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
martin.boltiziar@savba.sk 421 2 3229 3633
Borovská, Jana, RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
jana.borovska@savba.sk 421 2 3229 3634
Borovský, Igor, Ing.

Odborný pracovník
igor.borovsky@savba.sk 421 2 3229 3635
David, Stanislav, doc. PaedDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
stanislav.david@savba.sk 0908 205292, 421 2 3229 3636
Gerhátová, Katarína, Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
katarina.gerhatova@savba.sk 421 2 3229 3639
Halabuk, Andrej, Mgr., PhD.

Vedecký pracovník
andrej.halabuk@savba.sk 421 2 3229 3640
Halada, Ľuboš, RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
lubos.halada@savba.sk 421 2 3229 3641
Hreško, Juraj, prof. RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník
nrukhres@savba.sk 037/7335738 kl. 216
Klimantová, Alexandra, Mgr., PhD.

Vedecký pracovník
alexandra.klimantova@savba.sk 421 2 3229 3643
Lieskovský, Juraj, Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
juraj.lieskovsky@savba.sk 421 2 3229 3646
Matušicová , Noémi, RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
noemi.matusicova@savba.sk 421 2 3229 3634
Mojses, Matej, Ing., PhD.

Vedecký pracovník
matej.mojses@savba.sk 421 2 3229 3647
Piscová, Veronika, Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
veronika.piscova@savba.sk 421 2 3229 3648
Ponecová, Zuzana, Mgr.

Odborná pracovníčka
zuzana.ponecova@savba.sk 421 2 3229 3649
Rusňák, Tomáš, Mgr.

vedecký pracovník
tomas.rusnak@savba.sk 421 2 3229 3646