Základné info

Halabuk, Andrej Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 421 2 3229 3640
Fax: 037/7335608
Pozorovanie Zeme; diaľkový prieskum Zeme pre poľnohospodárske a krajinárske štúdie (hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, včasné mapovanie kultúrnych plodín a manažmentových zásahov, detekcia zmien využitia krajiny a krajinnej pokrývky).