Dozorná rada

Členovia Dozornej rady ÚKE SAV v.v.i.:

prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Ing. Veronika Púčiková