Doktorandské štúdium

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. realizuje doktorandské štúdium v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

UKF v Nitre:

Študijný odbor: Ochrana a využívanie krajiny

Program: Environmentalistika

Podávanie prihlášok: do 31.5.2023

Prijímacie konanie: 26.6. – 4.7.2023 (termín bude upresnený začiatkom apríla)

SPU v Nitre:

Študijný odbor: Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Program: Krajinné inžinierstvo, Krajinná a záhradná architektúra

Podávanie prihlášok: do 31.5.2023

Prijímacie konanie: termín zatiaľ nie je na stránke SPU zverejnený

Témy PhD. studia pre SPU_2023-2024

Temy PhD. studia pre UKF_2023-2024

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2023/2024 na školiace pracovisko je v termíne 4.-8.9.2023 (podľa dohody s príslušným školiteľom)

Kontakt: sekretariát ÚKE SAV v.v.i., Mgr. Andrea Kubáčková, andrea.kubackova@savba.sk, tel. 02/3229 3624