Doktorandské štúdium

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. realizuje doktorandské štúdium v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

UK v Bratislave:

Študijný odbor: vedy o Zemi

Program: Pôdna ekofyziológia Podávanie prihlášok: do 31.5.2024

Ďalšie informácie: na odkaze

Témy PhD. studia pre UK_2024-2025

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2024/2025 na školiace pracovisko je v termíne 2.-6.9.2023 (podľa dohody s príslušným školiteľom)

 

UKF v Nitre:

Študijný odbor: Ochrana a využívanie krajiny

Program: Environmentalistika

Podávanie prihlášok: do 31.5.2024

Ďalšie informácie: na odkaze

Temy PhD. studia pre UKF_2024-2025

 

SPU v Nitre:

Študijný odbor: Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Program: Krajinné inžinierstvo, Krajinná a záhradná architektúra

Podávanie prihlášok: do 31.5.2024

Ďalšie informácie: na odkaze

Témy PhD. studia pre SPU_2024-2025

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2024/2025 na školiace pracovisko je v termíne 2.-6.9.2023 (podľa dohody s príslušným školiteľom)

Kontakt: sekretariát ÚKE SAV v.v.i., Mgr. Andrea Kubáčková, andrea.kubackova@savba.sk, tel. 02/3229 3624