Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Garantmi doktorandského štúdia sú pre:

Poľnohospodárstvo a krajinárstvo: Doc.RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Ekologické a environmentálne vedy: RNDr. Luboš Halada, PhD.

Biológia: RNDr. Róbert Kanka, PhD.

Temy doktorandského štúdia ÚKE SAV, v. v. i.  2022-2023 (. pdf)

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2022/2023

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2022/2023 na školiace pracovisko je v termíne 5.-7.9.2022 (podľa dohody s príslušným školiteľom)

Kontakt: sekretariát ÚKE SAV v.v.i., Mgr. Andrea Kubáčková, andrea.kubackova@savba.sk, tel. 02/3229 3624