Správna rada

Správna rada Ústavu krajinnej ekológie SAV v.v.i. je riadiaci orgán organizácie. Riadi sa štatútom Správnej rady ÚKE SAV v.v.i,

Predseda správnej rady:

prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Členovia správnej rady:

Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

RNDr. Luboš Halada, PhD.

Mgr. Peter Bezák, PhD.

Ing. Zuzana Kubicová