POPULARIZAČNÉ AKTIVITY ÚKE SAV

Popularizacne-akcie-2016 (.pdf)

Európska Noc Výskumníkov 2016 – Veda je budúcnosť Slovenska „Na krajine nám záleží“

Organizátori: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity Bratislava a Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava

Dátum a miesto: Stará Tržnica Bratislava, 30.9.2016

Stručná charakteristika akcie:

Tohoročnú expozíciu v rámci Európskej Noci Výskumníka 2016, zameria Ústav krajinnej ekológie na výber tých najzaujímavejších ukážok využitia a ochrany vybraných prírodných zdrojov ako sú voda, pôda, ekosystémy a biota, ako aj ukážok rôznych spôsobov využitia odpadu ako druhotnej suroviny. Program s názvom Na krajine nám záleží bude venovaný predovšetkým deťom z materských škôl a žiakom zo základných škôl.

(zorganizovanie akcie: M. Moyzeová, Z. Izakovičová, E. Adamčeková, J. Borovská), akcia sa pripravuje)

http://www.nocvyskumnikov.sk/ 

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016

Deň otvorených dverí na tému Výskum vidieckej krajiny.

Organizátori: ÚKE SAV Bratislava, zasadacia miestnosť (1. Poschodie)

Dátum:10. 11. 2016

Stručná charakteristika akcie:

Pre študentov vysokých škôl pripravíme Deň otvorených dverí zameraný na prezentáciu dvoch odborných prednášok na tému slovenského vidieka (hodnotenie kvality životného prostredia a ekosystémové služby), ďalej výstavu posterov a vedeckých publikácií ako aj návštevu pracoviska a knižnice.

Prezentácie: odborné prednáška a posterová prezentácia –(akcia sa pripravuje)

(zorganizovanie akcie: Moyzeová, Špulerová, Izakovičová, Adamčeková )