Konferencie a sympóziá

Smolenická výzva V - 20 rokov implementácie trvalo udržateľného rozvoja

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko
Termín: 11.04.2012 - 12.04.2012
Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zita Izakovičová PhD. (zita.izakovicova@savba.sk)

20. výročie Slovenskej ekologickej spoločnosti

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko
Termín: 13.04.2012 - 13.04.2012
Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zita Izakovičová PhD. (zita.izakovicova@savba.sk)

ETC/BD management meeting

Miesto konania: Nitra, Slovensko
Termín: 09.05.2012 - 11.05.2012
Kontaktná osoba: RNDr. Peter Gajdoš CSc. (p.gajdos@savba.sk)

EuroEnviro 2012 - Conservation is Not Isolation

Miesto konania: Bratislava, Slovensko
Termín: 19.05.2012 - 26.05.2012
Kontaktná osoba: RNDr. Milena Moyzeová PhD. (milena.moyzeova@savba.sk)

Forum Carpaticum 2012 - From data to knowledge, from knowledge to action

Miesto konania: Stará Lesná, Slovensko
Termín: 30.05.2012 - 02.06.2012
http://www.forumcarpaticum.org/FC-2012/fc_2012/FC_2012.html

3rd European Congress of Conservation Biology; Symposium Alpine ecosystems: platforms for study and conservation of unique habitats and species living in the edge conditions

Miesto konania: Veľká Británia, Glasgow, Scottish Exhibition and Conference Centre
Termín: 21.08.2012 - 01.09.2012
Kontaktná osoba: RNDr. Róbert Kanka PhD. (robert.kanka@savba.sk)

Krajinná ekológia: Od teórie k praxi, 16. medzinárodné krajinnoekologické sympózium

Miesto konania: Kongresové centrum Smolenice SAV, Slovensko
Termín: 24.09.2012 - 27.09.2012
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Kenderessy PhD. (pavol.kenderessy@savba.sk)

Landscape and Imagination - Towards a new baseline for education in a changing world

Miesto konania: Paríž, Francúzsko
Termín: 02.05.2013 - 04.05.2013
Kontaktná osoba: Ing. Jana Špulerová PhD. (jana.spulerova@savba.sk)

Environmental quality and land use - medzinárodná konferencia

Miesto konania: Ştefan cel Mare University, Sučeava, Rumunsko
Termín: 31.05.2013 - 01.06.2013
Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zita Izakovičová PhD. (zita.izakovicova@savba.sk)

Biodiversity of landscape versus landscape diversity - workshop at INTECOL 2013 Congress

Miesto konania: Kongresové centrum ExCEL, Londýn, Veľká Británia,
Termín: 22.08.2013 - 22.08.2013
Kontaktná osoba: RNDr. Ľuboš Halada CSc. (lubos.halada@savba.sk)

Collaborative research for the European Landscape Convention - symposium at IALE2013 congress

Miesto konania: Manchester, Veľká Británia
Termín: 09.09.2013 - 12.09.2013
http://www.iale2013.eu/collaborative-research-for-elc

OpenNESS – Operacionalizácia prírodného kapitálu a ekosystémových služieb – od konceptu k reálnym aplikáciám

Miesto konania: Trnava, Slovensko
Termín: 24.09.2013 - 24.09.2013
Kontaktná osoba: RNDr. Milena Moyzeová PhD. (milena.moyzeova@savba.sk)

EUROMAB 2013 conference “Enganging our communities“

Miesto konania: Brockville (Ontario), Kanada
Termín: 15.10.2013 - 19.10.2013
Kontaktná osoba: Ing. Július Oszlányi CSc. (julius.oszlanyi@savba.sk)

Forest certification and protection from illegal logging - International and Russia aspect

Miesto konania: Petrohrad, Rusko
Termín: 13.11.2013 - 15.11.2013
Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zita Izakovičová PhD. (zita.izakovicova@savba.sk)

Global Fair and Workshop on Long-Term Observing Systems of Mountain Social-Ecological Systems

Miesto konania: University of Nevada, Reno, USA
Termín: 16.07.2014 - 19.07.2014
Kontaktná osoba: RNDr. Ľuboš Halada CSc. (lubos.halada@savba.sk)

Forum Carpaticum 2014 - Local Responses to Global Challenges

Miesto konania: Ivan Franko University, Ľvov, Ukrajina
Termín: 16.09.2014 - 19.09.2014
http://www.forumcarpaticum.org/FC-2014/FC-2014/FC_2014.html

International Conference on Condition of the Arctic Seas and Coastal Areas in the Context of Climate Change

Miesto konania: Archangeľsk, Rusko
Termín: 18.09.2014 - 19.09.2014
Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zita Izakovičová PhD. (zita.izakovicova@savba.sk)

COP4 konferencia Rámcovej konvencie o ochrane a udržateľnom rozvoji Karpát, Mikulov, Česká republika

Miesto konania: Mikulov, Česká republika
Termín: 23.09.2014 - 26.09.2014
http://www.carpathianconvention.org/eventdetailcop/events/cop4-fourth-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-carpathian-convention-copy.html

12. Arachnologická konferencia

Miesto konania: Výskumná stanica ÚKE SAV vo Východnej, Slovensko
Termín: 25.09.2014 - 28.09.2014
http://saras.pavuky.eu/saras_kro.htm

Biodiverzita a využívanie krajiných ekosystémov v biosférických rezerváciách UNESCO

Miesto konania: Stará Lesná, Slovensko
Termín: 21.10.2014 - 22.10.2014
Kontaktná osoba: Ing. Július Oszlányi CSc. (julius.oszlanyi@savba.sk)

Hodnotenie ekosystémových služieb

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko
Termín: 10.11.2014 - 10.11.2014
Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zita Izakovičová PhD. (zita.izakovicova@savba.sk)

50 rokov Ústavu krajinnej ekológie SAV

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko
Termín: 01.12.2014 - 02.12.2014
Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zita Izakovičová PhD. (zita.izakovicova@savba.sk)

Krajina a krajinná ekológia - 17. medzinárodné krajinnoekologické sympózium

Miesto konania: Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra
Termín: 27.05.2015 - 29.05.2015
http://www.uke.sav.sk/symposium2015

13. Arachnologická konferencia - Ekológia vo výskume pavúkovcov.

Miesto konania: Výskumná stanica ÚKE SAV vo Východnej, Slovensko
Termín: 10.09.2015 - 13.09.2015
http://saras.pavuky.eu/saras_kro.htm

Traditional ecological knowledge and oral history: Improving landscape research, conservation management and environmental education.

Miesto konania: Dolné Obdokovce, Slovensko
Termín: 14.04.2016 - 15.04.2016
Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zita Izakovičová PhD. (zita.izakovicova@savba.sk)

SCERIN-4 Capacity Building Workshop

Miesto konania: Zvolen, Slovensko
Termín: 19.07.2016 - 22.07.2016
http://www.csebr.cz/scerin2016/index.html

14. Arachnologická konferencia

Miesto konania: Výskumná stanica ÚKE SAV vo Východnej, Slovensko
Termín: 14.09.2016 - 18.09.2016
http://saras.pavuky.eu/index.htm

Globálne megatrendy a Slovensko

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko
Termín: 19.09.2016 - 21.09.2016
http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=55

Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive

Miesto konania: Bukurešť, Rumunsko
Termín: 28.09.2016 - 30.09.2016
http://carpathianscience.org/forum/forum-carpaticum-2016/

9th EUCALAND workshop

Miesto konania: Bratislava, Slovensko
Termín: 06.03.2017 - 08.03.2017
Kontaktná osoba: Ing. Jana Špulerová PhD. (jana.spulerova@savba.sk)

Prístupy a príklady hodnotenia ekosystémových služieb

Miesto konania: Radava, Slovensko
Termín: 30.03.2017 - 31.03.2017
http://www.uke.sav.sk/seminar-o-ekosystemovych-sluzbach/

ALTER-Net conference 2017: Nature and society: synergies, conflicts, trade-offs

Miesto konania: Ghent, Belgicko
Termín: 02.05.2017 - 05.05.2017
http://www.alter-net.info/outputs/conf-2017

XV. Arachnologická konferencia

Miesto konania: Východná, Slovensko
Termín: 13.09.2017 - 17.09.2017
http://saras.pavuky.eu/

VI. Ekologické dni: Ekológia, veda, výskum, prax

Miesto konania: Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra
Termín: 26.10.2017 - 26.10.2017
http://www.sekos.sav.sk

RegioResources 21-2018, Global Megatrends and Landscape

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko
Termín: 17.04.2018 - 19.04.2018
http://regioresources21.eli-web.com/

Forum Carpaticum 2018

Miesto konania: Eger, Maďarsko
Termín: 15.10.2018 - 18.10.2018
http://fc2018.hu/

Aktuálne problémy vied o krajine: životné prostredie, spoločnosť, politika

Miesto konania: Tbilissi, Gruzínsko
Termín: 09.09.2019 - 13.09.2019
http://aplr.tsu.ge/

Spoločná poľnohospodárska politika po 2020: nová zelená architektúra, nové ekologické schémy a indikátory biodiverzity.

Miesto konania: Nitra, Slovensko
Termín: 19.10.2020 - 19.10.2020
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Bezák PhD. (peter.bezak@savba.sk)

Forum Carpaticum 6. Prepojenie environmentálnych, politických a spoločenských potrieb pre udržateľnosť Karpát

Miesto konania: Brno, Česká Republika
Termín: 21.06.2021 - 25.06.2021
http://forumcarpaticum.czechglobe.cz/

19. medzinárodné krajinno-ekologické sympózium

Miesto konania: Trenčianske Teplice, Slovensko
Termín: 17.05.2023 - 19.05.2023
Kontaktná osoba: RNDr. Marta Dobrovodská PhD. (marta.dobrovodska@savba.sk)

Career planning Panel for Early-Stage Researchers

Miesto konania: Praha, Česko
Termín: 06.06.2023 - 06.06.2023
https://www.isimip.org/outcomes/events/upcoming-cross-sectoral-isimip-proclias-workshop-2023/

Interdisciplinary training school on forest ecosystems: technologies, biodiversity, modelling

Miesto konania: Lubľana, Slovinsko
Termín: 10.06.2023 - 14.06.2023
https://proclias.eu/news/summer-training-school-23

XXI. Arachnologická konferencia

Miesto konania: Východná, Slovensko
Termín: 06.09.2023 - 08.09.2023
Kontaktná osoba: RNDr. Peter Gajdoš CSc. (p.gajdos@savba.sk)

eLTER Regional Cluster Meeting

Miesto konania: Bratislava, Slovensko
Termín: 06.09.2023 - 07.09.2023
Kontaktná osoba: RNDr. Ľuboš Halada CSc. (lubos.halada@savba.sk)

Restore4Life „Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja“

Miesto konania: Sološnica, Slovakia
Termín: 31.10.2023 - 31.10.2023
Kontaktná osoba: RNDr. Viktória Miklósová PhD. (viktoria.miklosova@savba.sk)

Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Miesto konania: Stará Lesná, Slovensko
Termín: 09.11.2023 - 10.11.2023
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Piscová PhD. (veronika.piscova@savba.sk)