Oddelenie krajinnoekologických syntéz

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Adamčeková, Edita

Odborná pracovníčka
edita.adamcekova@savba.sk 421 2 3229 3600
Baránková, Zuzana, Ing., PhD.

Vedecká pracovníčka
zuzana.valkovcova@savba.sk 421 2 3229 3626
Dobrovodská, Marta, RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
marta.dobrovodska@savba.sk 421 2 3229 3604, (3642)
Hutárová, Daniela, Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
daniela.hutarova@savba.sk 421 2 3229 3606
Izakovičová, Zita, doc. RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, riaditeľka
zita.izakovicova@savba.sk 421 2 3229 3607
Kenderessy, Pavol, Mgr., Ph.D.

Vedecký pracovník
pavol.kenderessy@savba.sk 421 2 3229 3611
Krnáčová, Zdena, RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
zdena.krnacova@savba.sk 421 2 3229 3616
Laco, Ivan, Mgr.

interný doktorand
ivan.laco@savba.sk 421 2 3229 3618
Miklós, László, Dr.h.c. Prof. RNDr., DrSc.

Vedúci vedecký pracovník
laszlo.miklos@savba.sk +421 918 648 170
Miklósová, Viktória, RNDr., PhD.

vedecký pracovník
viktoria.miklosova@savba.sk 421 2 3229 3619
Moyzeová, Milena, RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
milena.moyzeova@savba.sk 421 2 3229 3620
Špulerová, Jana, Ing., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
jana.spulerova@savba.sk 421 2 3229 3628
Štefunková, Dagmar, Ing., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
dagmar.stefunkova@savba.sk 421 2 3229 3629