Oddelenie krajinnoekologických syntéz

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Babicová, Daniela, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
daniela.hutarova@savba.sk421 2 3229 3606
Baránková, Zuzana, Ing., PhD.
Vedecká pracovníčka
zuzana.barankova@savba.sk421 2 3229 3626
Bezáková, Magdaléna, RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
magdalena.bezakova@savba.sk02/ 3229 3632
Dobrovodská, Marta, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
marta.dobrovodska@savba.sk421 2 3229 3604
Hladká, Alexandra, Mgr.
Interná doktorandka
alexandra.hladka@savba.sk
Izakovičová, Zita, prof. RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
zita.izakovicova@savba.sk421 2 3229 3607
Kenderessy, Pavol, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
pavol.kenderessy@savba.sk421 2 3229 3611
Kozelová, Ivana, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
ivana.kozelova@savba.sk421 2 3229 3615
Krnáčová, Zdena, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
zdena.krnacova@savba.sk421 2 3229 3616
Melicher, Jakub, Ing.
Interný doktorand
jakub.melicher@savba.sk02/3229 3605
Miklós, László, Dr.h.c. Prof. RNDr., DrSc.
Vedúci vedecký pracovník
laszlo.miklos@savba.sk+421 918 648 170
Miklósová, Viktória, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
viktoria.miklosova@savba.sk421 2 3229 3619
Moyzeová, Milena, RNDr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
milena.moyzeova@savba.sk421 2 3229 3620
Raniak, Andrej, Ing. , PhD.
Vedecký pracovník
andrej.raniak@savba.sk+421902067832
Špulerová, Jana, Ing., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
jana.spulerova@savba.sk421 2 3229 3628
Štefunková, Dagmar, Ing., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
dagmar.stefunkova@savba.sk421 2 3229 3629