Popularizačné aktivity 2020

DEŇ ZEME – SÚŤAŽ – VÝSLEDKY

Milé deti, žiačky a žiaci,

ďakujeme veľmi pekne, že ste sa v takom hojnom počte zúčastnili našej súťaže ku dňu Zeme 2020.

Súťaž bola určená pre školské kolektívy a jednotlivcov na tému: „Koronakríza ako šanca pre planétu Zem“, ako aj pre jednotlivcov o najkrajší list „Ľudstvu od matky Zeme“.

Srdečne ďakujeme a blahoželáme všetkým zúčastneným deťom a študentom. Ďakujeme Vám za vytvorené  a prihlásené práce, ktorými ste podporili prvý ročník našej súťaže.

Dovoľte nám, aby sme vyhlásili víťaza v kategórii školských kolektívov na tému „Koronakríza ako šanca pre planétu Zem“, ktorým sa stávajú Lucia Fraňová a Alexandra Michalcová z Gymnázia M. R. Štefánika,  Nové Mesto nad Váhom. Srdečne blahoželáme! Odmeny získavajú všetky zúčastnené kolektívy.

V súťaži jednotlivcov Vaše výtvory Matku Zem veľmi dojali a tak sa rozhodla, že víťazmi ste VŠETCI!     A preto sa chce všetkým zúčastneným poďakovať darčekom.

Kompletné výsledky súťaže nájdete TU (.pdf)

VÝSLEDKY – BROŽÚRA

DEŇ ZEME 2020_BROZURA_1.cast

DEŇ ZEME 2020_BROZURA_2.cast

Deň Zeme 2020_prezentácie

Víťaznú prácu si môžete pozrieť na Facebookovom profile ÚKE SAV

Dúfame, že na budúci rok sa tiež aktívne zapojíte do ďalšieho ročníka tejto súťaže. Srdečne ďakujeme aj Vašim pedagógom a rodičom za ich podporu a pomoc.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Vám nevieme zagratulovať osobne, ceny a diplomy Vám odošleme prostredníctvom Slovenskej pošty na Vaše adresy. Ďakujeme za pochopenie.

So srdečným pozdravom

doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

riaditeľka

 

DEŇ ZEME 2020

Blíži sa 22. apríl, keď si už tradične (od roku 1970) každoročne pripomíname Deň Zeme. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na prírode, na zdrojoch, ktoré nám poskytuje naša Zem, ako i na poukázanie dôsledkov čo s ňou robíme. Keďže tento rok nám situácia nedovolí Deň Zeme oslavovať spoločne, rozhodli sme sa tento sviatok osláviť v tichom rozjímaní, zamyslením sa nad tým, čo robíme pre životné prostredie my sami. Zvlášť by sme chceli pozornosť venovať úvahám, ako táto dnešná pandémia môže prispieť k ochrane životného prostredia. Téma tohtoročného Dňa Zeme je Klimatická zmena.

Ústav krajinnej ekológie sa rozhodol pri tejto príležitosti zorganizovať súťaž pre školské kolektívy na tému: „Koronakríza ako šanca pre planétu Zem“.

Súťaž je určená kolektívom žiakov II. stupňa základných a stredných škôl, ktorých úlohou je vytvoriť spoločnú prezentáciu.

Vieme, že teraz nemôžete pracovať spolu. Zdá sa to ako nevýhoda, ale je to skvelá šanca naučiť sa využívať kooperatívne nástroje, pomocou ktorých môžete skúsiť spolu niečo zaujímavé vytvoriť. Každý má svoje jedinečné danosti, ktorými môže prispieť v spoločnom projekte myšlienkou, nápadom, pripomienkou, alebo svojimi zručnosťami a dokáže byť súčasťou tvorby. Možno objaví nové schopnosti a vlohy, ktorými ovplyvní myšlienky ďalších členov kolektívu a spolu vytvoria dielo, ktoré inšpiruje spoločnosť.

Porozmýšľajte, ako rozvíjať svoje zručnosti, aby ste spoločne v triednych spoločenstvách tvorili text, ktorý má každý člen kolektívu možnosť komentovať, obmieňať a vkladať doňho myšlienky tak, aby ste spolu vytvorili prezentáciu.

Odporúčame napríklad google slides (https://www.google.com/slides/about/),  alebo office live (https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx). Forma a obsah je na Vás, môžete pracovať so všeličím od jednoduchého textu až po multimédiá. Najoriginálnejšie práce budú odmenené zaujímavými „ekologickými cenami“.

Pre jednotlivcov je určená súťaž o najkrajší list  Ľudstvu od matky Zeme.  Podobne aj tu budú najoriginálnejšie práce odmenené a budú publikované formou brožúry.

Príspevky do oboch súťaží  posielajte do 10. mája 2020 na adresu directorile@savba.sk

Tešíme sa na Vaše príspevky!

Kolektív pracovníkov ÚKE SAV

 

GREEN WEEK 2020

V rámci akcie GREEN WEEK 2020, ÚKE SAV pre deti z materskej škôlky na Macharovej ulici 1 , vzhľadom na obmedzenia pre nákazu Corona vírusom, pripravil videovychádzku na Chorvátke rameno. Výchovno-vzdelávacie video poskytlo deťom obraz o biote a celkovom využití jedného z ramien Dunaja, ktoré sa nachádza v zastavanej časti Petržalka. Deti sa naučili, že aj vo veľkých mestách, ako je hlavné mesto SR Bratislava, sú vodné plochy na ktorých sa nachádza množstvo užitočných a vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Po vzhliadnutí videa, deti kreslili, vystrihovali a priraďovali rastlinky a zvieratká k prázdnym políčkam na plagáte zobrazujúcom Chorvátske rameno a jeho najbližšie okolie.

Foto 1a, 1b: GW v Materskej škôlke na Macharovej 1.

Foto 2: Deti sledujú náučné video o Chorvátskom ramene – biodiverzita vodných plôch vo veľkých aglomeráciách

Foto 3: Tvorivé dielne – deti kreslia, vystrihujú  a lepia obrázky rastlín a živočíchov na plagát Chorvátskeho ramena