Popularizačné aktivity 2020

GREEN WEEK 2020

V rámci akcie GREEN WEEK 2020, ÚKE SAV pre deti z materskej škôlky na Macharovej ulici 1 , vzhľadom na obmedzenia pre nákazu Corona vírusom, pripravil videovychádzku na Chorvátke rameno. Výchovno-vzdelávacie video poskytlo deťom obraz o biote a celkovom využití jedného z ramien Dunaja, ktoré sa nachádza v zastavanej časti Petržalka. Deti sa naučili, že aj vo veľkých mestách, ako je hlavné mesto SR Bratislava, sú vodné plochy na ktorých sa nachádza množstvo užitočných a vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Po vzhliadnutí videa, deti kreslili, vystrihovali a priraďovali rastlinky a zvieratká k prázdnym políčkam na plagáte zobrazujúcom Chorvátske rameno a jeho najbližšie okolie.

Foto 1a, 1b: GW v Materskej škôlke na Macharovej 1.

Foto 2: Deti sledujú náučné video o Chorvátskom ramene – biodiverzita vodných plôch vo veľkých aglomeráciách

Foto 3: Tvorivé dielne – deti kreslia, vystrihujú  a lepia obrázky rastlín a živočíchov na plagát Chorvátskeho ramena