Organizačná štruktúra

Riaditeľ: RNDr. Ľuboš Halada, CSc.

Zástupcovia riaditeľa: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

                                         Ing. Jana Špulerová, PhD.

Vedecká tajomníčka: RNDr. Magdaléna Bezáková, PhD.

Predseda vedeckej rady: Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.

 

Bratislava

Sekretariát riaditeľa

Vedúca: Mgr. Andrea Kubáčková

(tel. +421 2 32293624, fax +421 2 5249 4508)

Oddelenie analýzy ekosystémov

Vedúci oddelenia: RNDr. Róbert Kanka, PhD.

(tel. +421 2 20920304)

Orientácia:

 • analýza biotických a abiotických zložiek životného prostredia
 • demekológia a synekológia
 • produkčná ekológia
 • hodnotenie vplyvov na životné prostredie

Oddelenie krajinnoekologických syntéz

Vedúca oddelenia: RNDr. Marta Dobrovodská, CSc.

(tel. +421 2 32293604)

Orientácia:

 • krajinnoekologické analýzy a syntézy
 • sledovanie vývoja globálnych megatrendov, ich vplyvov na krajinu a modelovanie scenárov rozvoja
 • integrovaný manažment rôznych typov krajiny
 • socioekonomický výskum

Ekonomické oddelenie
Vedúca: Ing. Zuzana Kubicová

(tel. +421 2 32293617)

Oddelenie vedecko-technických informácií
Mgr. Alexandra Kocmanová
Eva Orbánová

(tel. +421 2 32293621)

Redakcia časopisu Ekológia (Bratislava)
Eva Orbánová

(tel. +421 2 32293621)

 

Pobočka v Nitre

Oddelenie biodiverzity ekosystémov a krajiny

Vedúci oddelenia: RNDr. Peter Gajdoš, CSc.

(tel. +421 2 32293638)

Orientácia:

 • štrukturálna a dynamická krajinná ekológia
 • monitoring zmien krajiny, ekosystémov, biotopov
 • dlhodobý ekosystémový výskum, ekosytémové služby, biodiverzita
 • tvorba výskumných databáz a využívanie progresívnych IKT

Výskumná stanica vo Východnej

Stanica je situovaná v blízkosti Vysokých a Nízkych Tatier. Ponúka možnosť ubytovania počas terénnych prác ako aj možnosť organizovania vedeckých konferencií. Ubytovacia kapacita je 25 lôžok.