Oddelenie analýzy ekosystémov

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Barančok, Peter, RNDr. , CSc.
Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
peter.barancok@savba.sk421 2 3229 3601
Barančoková, Mária, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
maria.barancokova@savba.sk421 2 3229 3602
Kalivoda, Henrik, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
henrik.kalivoda@savba.sk02 3229 3608
Kanka, Róbert, RNDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
robert.kanka@savba.sk421 2 3229 3610
Kollár, Jozef, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
j.kollar@savba.sk421 2 3229 3613
Palaj, Andrej, Mgr., PhD.
vedecký pracovník
andrej.palaj@savba.sk421 2 3229 3623
Ševčíková, Helena
Odborná pracovníčka
helena.sevcikova@savba.sk421 2 3229 3627
Šíblová, Zuzana , Mgr., PhD.
vedecký pracovník
zuzana.siblova@savba.sk02/ 3229 3605
Vlachovičová, Miriam, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
miriam.vlachovicova@savba.sk421 2 3229 3630