Oddelenie analýzy ekosystémov

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Barančok, Peter, RNDr. , CSc.
Samostatný vedecký pracovník
peter.barancok@savba.sk421 2 3229 3601
Barančoková, Mária, RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
maria.barancokova@savba.sk421 2 3229 3602
Kalivoda, Henrik, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľa
henrik.kalivoda@savba.sk02 3229 3608
Kanka, Róbert, RNDr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
robert.kanka@savba.sk421 2 3229 3610
Kollár, Jozef, Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
j.kollar@savba.sk421 2 3229 3613
Kubáčková, Lujza , Mgr.
Interná doktorandka
lujza.kubackova@savba.sk421232293609
Palaj, Andrej, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
andrej.palaj@savba.sk421 2 3229 3623
Ševčíková, Helena
Odborná pracovníčka
helena.sevcikova@savba.sk421 2 3229 3627
Šíblová, Zuzana, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
zuzana.siblova@savba.sk02/ 3229 3605
Vlachovičová, Miriam, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
miriam.vlachovicova@savba.sk421 2 3229 3630