Oddelenie analýzy ekosystémov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Barančoková, Mária, RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
maria.barancokova@savba.sk 421 2 3229 3602
Kalivoda, Henrik, Mgr., PhD.

Vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
henrik.kalivoda@savba.sk 02 3229 3608
Kalivodová, Michaela, Mgr.

interný doktorand
michaela.kalivodova@savba.sk 421 2 3229 3609
Kollár, Jozef, Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
j.kollar@savba.sk 421 2 3229 3613
Oszlányi, Július, Ing., CSc.

Vedúci vedecký pracovník
julius.oszlanyi@savba.sk 421 2 3229 3622
Palaj, Andrej, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
andrej.palaj@savba.sk 421 2 3229 3623
Ševčíková, Helena

Odborná pracovníčka
helena.sevcikova@savba.sk 421 2 3229 3627
Vlachovičová, Miriam, Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
miriam.vlachovicova@savba.sk 421 2 3229 3630