Základné info

Kanka, Róbert RNDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
Tel.: 421 2 3229 3610
ekológia rastlín, rastlinné spoločenstvá, fytodiverzita, funkcie a služby ekosystémov