Základné info

Vlachovičová, Miriam Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3630
Geoinformatika, výskum biodiverzity (ornitológia), ekologické modelovanie, krajinná ekológia, agroekológia