Základné info

Šíblová, Zuzana Mgr.

interný doktorand
Tel.: 02/ 3229 3605
Vážky (Odonata) ako bioindikátory kvality ekologických podmienok mokraďových ekosystémov