Základné info

Šíblová, Zuzana Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 3229 3605
Vážky (Odonata) ako bioindikátory kvality ekologických podmienok mokraďových ekosystémov