Základné info

Barančok, Peter RNDr. , CSc.

Samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
Tel.: 421 2 3229 3601
krajinná ekológia, ekológia (ekológia vysokých pohorí), botanika, geobotanika, fytocenológia, biodiverzita, ochrana prírody a krajiny, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, hodnotenie biotopov