Základné info

Špulerová, Jana Ing., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3628