Základné info

Bezáková, Magdaléna RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3632
socio-ekologické interakcie v krajine, participatívne prístupy vo výskume krajiny, strety záujmov, kvalita životného prostredia, ekosystémové služby, environmentálna výchova