Základné info

Bezáková, Magdaléna RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3632