Základné info

Raniak, Andrej Ing. , PhD.

odborný pracovník
Tel.: +421902067832
Dopady globálnych megatrendov na krajinu Podunajského regiónu