Základné info

Raniak, Andrej Ing.

interný doktorand
Tel.: +421902067832
Dopady globálnych megatrendov na krajinu Podunajského regiónu