Základné info

Melicher, Jakub Ing.

Interný doktorand
Tel.: 02/3229 3605
Dizertačná práca: Diverzita poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémové služby